X
دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰ ۳
طبقه بندی:
 سایر   شهرستانها   حرکتی   سازمان   
چچ
اجرای محدودیت فعالیت مشاغل همچنان دردستور کار واحد اصناف اداره صمت شهرستان پاکدشت

اجرای محدودیت فعالیت مشاغل همچنان دردستور کار واحد اصناف اداره صمت شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی اداره صمت شهرستان پاکدشت :روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه سالجاری و درادامه طرح کنترل مشاغل و مقابله‌ با کرونا،حوزه اصناف اداره،با همکاری نمایندگان شبکه بهداشت،اتاق اصناف واتحادیه ها ازواحدهای صنفی سطح شهرستان بازدید و بازرسی بعمل آوردند.

گفتنی است درطی این بازرسی ۲۳ واحدصنفی تذکر شفاهی و ۸ واحدصنفی اخطار کتبی دریافت نمودند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.52272605896
Query time: 1.4361736774445