X
یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲ ۴
طبقه بندی:
 داخلی   شهرستانها   حرکتی   سازمان   
چچ
شناسایی ٥ واحد متخلف موادپروتئینی درشهرستان قدس

شناسایی ٥ واحد متخلف موادپروتئینی درشهرستان قدس

به گزارش روابط عمومی اداره صمت شهرستان قدس:در راستای اجرای طرح نظارتی نوروز 1400 بازرسان اداره صمت قدس با اولویت قرار دادن کالاهای اساسی دربازرسیهای روزانه بر روند توزیع و قیمتها نظارت داشته و از تعداد 105 واحد مرغ فروشی بازرسی شده 5 واحد صنفی متخلف به ارزش 20 میلیون ریال را شناسایی و پرونده راجهت بررسی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال نمودند.

شایان ذکر است از ابتدای طرح ،بازرسین با حضور شبانه در کشتارگاه مرغ بر روند تولید و توزیع مرغ نظارت داشته اند.

آدرس کوتاه شده: