X
شنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ۱
طبقه بندی:
 داخلی   شهرستانها   حرکتی   سازمان   
چچ
شناسایی و توقف ۱۶ تن مرغ زنده در شهرستان پاکدشت

شناسایی و توقف ۱۶ تن مرغ زنده در شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی اداره صمت شهرستان پاکدشت:روز چهارشنبه ۱۱ فروردین سال جاری، در پی بازرسی وبازدیدهای شبانه از کشتارگاه‌های سطح شهرستان ،بازرسان اداره صمت موفق به شناسایی و توقیف ۵ کامیون حمل مرغ زنده شده و پس از بررسی مدارک و مستندات مشخص شد موارد فاقد مجوز های قانونی میباشد.

درپایان و پس از اخذ مجوز قضایی کامیونها به کشتارگاه هدایت و پس کشتار و بسته بندی، به قیمت مصوب در مراکز منتخب توزیع گردید.

شایان ذکر است درکلیه مراحل بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف و بسیج اصناف در محل حاضر و برچگونگی عرضه عمومی نظارت داشتند.

آدرس کوتاه شده: