X
شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰ ۲۲۳
طبقه بندی:
 سایر   شهرستانها   حرکتی   سازمان   
چچ
برگزاری ملاقات عمومی رئیس سازمان با مراجعین

برگزاری ملاقات عمومی رئیس سازمان با مراجعین

با توجه به تکالیف دستگاه ­های دولتی مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم، جهت آگاهی از مشکلات و اهتمام در رفع آنها، ملاقات عمومی رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با مراجعین برگزار می گردد.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران به اطلاع می رساند: ملاقات عمومی و چهره به چهره مهندس صادقی رئیس با مراجعین، روزهای سه شنبه هرهفته ازساعت 8 لغایت 12 تعیین شده است.

متقاضیان می توانند جهت تعیین وقت با شماره تلفن 83212212 دفتر ریاست سازمان تماس حاصل نموده و پس از تکمیل فرم درخواست ذیل و ارسال به پست الکترونیکی سازمان به آدرس :

info.ostantehran@mimt.gov.ir یا pr_tco@yahoo.com اقدام نمایند.

فرم دیدار چهره به چهره مدیر دستگاه/ سازمان/ شرکت...............با مردم

نام : نام خانوادگی: نام پدر: ت ت:

کد ملی: تلفن ثابت: تلفن همراه:

آدرس: شهرستان: روستا:

خیابان:

مشخصات فردی متقاضی

نام شرکت/ موسسه: نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

کد ملی مدیر عامل: تلفن ثابت: تلفن همراه:

آدرس:

مشخصات حقوقی متقاضی

تاریخ اطلاع رسانی ملاقات: تاریخ ملاقات:

ملاقات

شماره ثبت دبیرخانه دستگاه:

درخواست شکایت پیشنهاد سایر

ماهیت

نام و نام خانودگی و امضاء اقدام کننده.............

خلاصه درخواست متقاضی

نام و نام خانواگی و امضاء مدیر دستگاه

پی نوشت مدیر

نکات مهم و قابل توجه:

1-منظور از دیدار چهره به چهره انجام برنامه مذکوردر یک زمان دریک مکان و دریک تاریخ مشخص با اطلاع رسانی قبلی در چارچوب بخشنامه شماره 82639/2141 مورخ 5/7/1396 بوده و با انجام امور روزمره متفاوت می باشد.

2-تمامی موارد مطروحه از سوی ملاقات شوندگان حتما باید در اتوماسیون اداری دستگاه مربوطه ثبت گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 7.0276147524516
Query time: 6.2570616404215