X
  • اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان شمیرانات
فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳:۰۷ ۳۲
طبقه بندی:
 سازمان   شهرستانها   ویژه  
چچ
رعایت پروتکل های بهداشتی رستوران های شهرستان شمیرانات

رعایت پروتکل های بهداشتی رستوران های شهرستان شمیرانات

رعایت پروتکل های بهداشتی رستوران های شهرستان شمیرانات

با توجه به موج چهارم ویروس کرونا و جلوگیری از گسترش این ویروس بازرسی میدانی با حضور میر موسوی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت ،مسئول واحد بازرسی اداره برگزار گردید.

با توجه به موج چهارم ویروس کرونا و جلوگیری از گسترش این ویروس بازرسی میدانی با حضور میر موسوی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت ،مسئول واحد بازرسی اداره برگزار گردید.

در این گشت کلیه پروتکل های بهداشتی مجددا مورد تاکید رستوران ها قرار گرفت و همچنین مقرر گردید اجرای گشت های مشترک بصورت مستمر در دستور کار بازرسین این اداره ، اتحادیه ها و ادارت مربوطه قرار گیرد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.6823326746623
Query time: 0.51050154368083