X
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۵۰ ۳۳۷۹
طبقه بندی:
 داخلی   شهرستانها   حرکتی   سازمان   
چچ
عرضه کنندگان و مصرف کنندگان آسانسور

لازم به ذکر است این بخش درصورت نیاز بروزرسانی می گردد.

عرضه کنندگان و مصرف کنندگان آسانسور

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با عقد تفاهم نامه های همکاری با مراکز دانشگاهی و فنی حرفه ای تخصصی آسانسور به منظور گزینش و آموزش متقاضیان اشتغال در این حوزه اقدام نموده تا با اقدامات صورت گرفته گامی در جهت نیازهای جامعه برداشته شده باشد.

همانگونه که با گذشت زمان، ابنیه احداثی با پیشرفت علم، مدرنتر می گردند ، صنعت آسانسور نیز هم راستای آن نیازمند رشد و توسعه بوده که پرسنل شاغل مرتبط با آن نیز می بایست پویا و آگاه به علم روز باشند.لذا سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در این خصوص اقدام به عقد تفاهم نامه های همکاری با مراکز دانشگاهی و فنی حرفه ای تخصصی آسانسور به منظور گزینش و آموزش متقاضیان اشتغال در این حوزه نموده تا با اقدامات صورت گرفته گامی در جهت نیازهای جامعه برداشته شده باشد. همچنین به دلیل شرایط ویژه استان تهران و لزوم ارتقاء سطح کیفی صنعت آسانسور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده افراد و شرکتهای غیر مجاز به فعالیت در این حوزه و حفظ منافع مصرف کنندگان و عرضه کنندگان آسانسور، سازمان اقداماتی چون ایجاد بخش آسانسور در سایت سازمان مشتمل بر فهرست شرکت های آسانسوری مجاز و راهنمایی هایی برای نحوه صحیح دستیابی مصرف کنندگان به این تکنولوژی در حال توسعه و همچنین وجود اطلاعات مورد نیاز شرکت های فعال در این صنعت جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز در دسترس قرار داده است.لذا متقاضیان صدور یا تمدید پروانه طراحی و مونتاژ (عرضه کنندگان و شرکتهای آسانسوری) و همچنین متقاضیان عقد قرارداد طراحی و نصب آسانسور ( مصرف کنندگان )می توانند جهت دریافت اطلاعات مورد نیازبه موارد ذیل مراجعه نمایند.

الف) متقاضیان عقد قرارداد طراحی و نصب آسانسور

  1. راهنمای عقد قرارداد:

با توجه به اینکه پایان کار ساختمان های جدید الاحداث مستلزم اخذ استاندارد آسانسور بوده و تنها شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ مجاز به اخذ این استاندارد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده شرکتها و افراد غیرمجاز در جهت شفاف سازی و جلوگیری از خسارتهای جبران ناپذیر برای مشتریان توصیه می گردد قراردادها با نمونه قرارداد فروش پیشنهادی به انضمام قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور با یکی از شرکتهای مجاز فهرست ذیل عقد گردد.

فهرست واحدهای مجاز استان تهران ( این فایل به روز رسانی می گردد)

بانک سئوالات امتحان مدیر فنی و تکنسین های فنی

ب) متقاضیان صدور یا تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور

  1. صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور :

متقاضیان صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور طی درخواست کتبی از سازمان در سربرگ با مهر شرکت و امضا مدیر عامل به پیوست مدارک ذیل، را ارائه نمایند.

ردیف

مدارک مورد نیاز پیوست درخواست متقاضی

1

فرم تکمیل شده شماره 1

2

فرم تکمیل شده شماره 2 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

3

فرم تکمیل شده شماره 3 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

4

فرم تکمیل شده شماره 4

5

فرم شماره 5 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

6

بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت( معتبر )

7

تصویر لیست بیمه تأمین اجتماعی پرسنل شرکت علی الخصوص مدیر فنی و تکنسین های فنی آخرین ماه

8

آگهی تاسیس و روزنامه های رسمی آخرین تغییرات شرکت

9

اجاره نامه با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت و حداقل 6 ماه اعتبار با سند اداری ، تجاری ، صنعتی و یا مسکونی با موقعیت اداری به همراه تعهد نامه عدم معارض

10

فهرست تجهیزات مورد لزوم بر اساس دستورالعمل

11

تصویرکارت تایید صلاحیت پرسنل فنی (طی تفاهمنامه منعقده با مرکز علمی کاربردی دماوند ، کوشا و خانه مهارت (آدرس مراکز) آزمون علمی و عملی در قالب سرفصل های درسی اعلام شده توسط مراکز علمی نامبرده شده و مورد تایید، دانشگاه عملی کاربردی و سازمان از بانک سوالات ارائه شده، امتحان مدیر فنی شامل آزمون کتبی مشتمل بر 20 سئوال تستی با بارم هرکدام نیم نمره و یک سئوال طراحی و محاسباتی با بارم 3 نمره و 2 سئوال تشریحی با بارم 3 نمره ؛ و همچنین یک آزمون عملی شامل طراحی و نقشه کشی و همچنین امتحان تکنسین فنی با سر فصل های مرکز فنی حرفه ای شامل 40 سئوال تستی با بارم هر کدام 25/0 و آزمون عملی، با نظارت کامل یک ناظر از سازمان برگزار شده و برگه های جواب آزمون کتبی پس از تحویل از آزمون دهندگان اسکن و در بایگانی سازمان نگهداری می گردد. (جهت بازنگری احتمالی) که پس از تاییدیه استعلام مدارک تحصیلی و سوابق کاری پرسنل فنی ودر صورت قبولی در امتحانات ذکر شده توسط مراکز مجاز و اعلام شده کارت تایید صلاحیت طلایی برای مدیران فنی و نقره ای برای تکنیسین های فنی صادر می گردد.)

12

ثبت نام در سایت بهین یاب

راهنمای سایت

**دستور العمل صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ جهت اطلاع متقاضیان

2- تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور :

متقاضیان تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور طی درخواست کتبی از سازمان در سربرگ با مهر شرکت و امضا مدیر عامل به پیوست مدارک ذیل، را ارائه نمایند.

ردیف

مدارک مورد نیاز پیوست شده متقاضی

1

فرم تکمیل شده شماره 1

2

فرم تکمیل شده شماره 2 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

3

فرم تکمیل شده شماره 3 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

4

فرم تکمیل شده شماره 4

5

فرم شماره 5 گواهی امضا شده در دفترخانه اسناد رسمی

6

بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت( معتبر )

7

تصویر لیست بیمه تأمین اجتماعی پرسنل شرکت علی الخصوص مدیر فنی و تکنسین های فنی آخرین ماه

8

آگهی تاسیس و روزنامه های رسمی آخرین تغییرات شرکت

9

اجاره نامه با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت و حداقل 6 ماه اعتبار با سند اداری ، تجاری ، صنعتی و یا مسکونی با موقعیت اداری به همراه تعهد نامه عدم معارض

10

فهرست تجهیزات مورد لزوم بر اساس دستورالعمل

11

تصویرکارت تایید صلاحیت پرسنل فنی (طی تفاهمنامه منعقده با مرکز علمی کاربردی دماوند ، کوشا و خانه مهارت (آدرس مراکز) آزمون علمی و عملی در قالب سرفصل های درسی اعلام شده توسط مراکز علمی نامبرده شده و مورد تایید، دانشگاه عملی کاربردی و سازمان از بانک سوالات ارائه شده، امتحان مدیر فنی شامل آزمون کتبی مشتمل بر 20 سئوال تستی با بارم هرکدام نیم نمره و یک سئوال طراحی و محاسباتی با بارم 3 نمره و 2 سئوال تشریحی با بارم 3 نمره ؛ و همچنین یک آزمون عملی شامل طراحی و نقشه کشی و همچنین امتحان تکنیسین فنی با سر فصل های مرکز فنی حرفه ای شامل 40 سئوال تستی با بارم هر کدام 25/0 و آزمون عملی، با نظارت کامل یک ناظر از سازمان برگزار شده و برگه های جواب آزمون کتبی پس از تحویل از آزمون دهندگان اسکن و در بایگانی سازمان نگهداری می گردد. (جهت بازنگری احتمالی) که پس از تاییدیه استعلام مدارک تحصیلی و سوابق کاری پرسنل فنی ودر صورت قبولی در امتحانات ذکر شده توسط مراکز مجاز و اعلام شده کارت تایید صلاحیت طلایی برای مدیران فنی و نقره ای برای تکنیسین های فنی صادر می گردد.)

12

ثبت نام در سایت بهین یاب

(راهنمای ثبت نام در سایت )

13

اراثه کپی پروانه طراحی و مونتاژ قبلی

آدرس کوتاه شده: