X
سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۴۸ ۱۰۲۲
طبقه بندی: خدمات صنعت
چچ
خدمات بخش صنعت

خدمات بخش صنعت

صنعت در اقتصاد و ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی نقش مهمی را ایفا می‌کند. توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید، اشتغال و توان مقاومت اقتصاد ملی بسیار مهم بوده و نقش کلیدی را درهر کشور بازی می کند. بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود.

بیانیه سطح توافق

دیف عنوان خدمت شناسه خدمت نوع خدمت شرح خدمت مدارک مورد نیاز زمان متوسط ارائه خدمات تعداد بار مراجعه هزینه خدمات نحوه دسترسی مراحل دریافت خدمت نظر سنجی
1 واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی خدمت به کسب و کار کلیه واحدهای تولیدی دارای کارت شناسایی یا گواهی فعالیت صنعتی یا پروانه بهره برداری مستقر در خارج از شهرکهای صنعتی مصوب می توانند درخواست انتقال به یکی از شهرکهای مصوب را به سازمان ارائه نمایند کلیه واحدهای تولیدی دارای کارت شناسایی یا گواهی فعالیت صنعتی یا پروانه بهره برداری مستقر در خارج از شهرکهای صنعتی مصوب می توانند درخواست انتقال به یکی از شهرکهای مصوب را به سازمان ارائه نمایند 15روز حداقل 3بار
2 فرایندارسال آمار تولید ماهیانه واحدهای صنعتی خدمت به کسب وکار هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه ارسال آمار تولید ماهیانه واحدهای منتخب تولیدی صنعتی استان می باشدکلیه ی واحدهای تحت پوشش سازمان مخصوصاً واحدهای منتخب موظف به ثبت آمار تولید ماهانه خود در پایان هر ماه نهایتاً دهم ماه آتی می باشند. ثبت آمار به منزله استمرار فعالیت تولیدی واحد می باشد داشتن پروانه بهره برداری و ارائه آمار تولید ماهانه 1 ساعت 1بار
3 معافیت گمرکی ماشین آلات ارشاد خدمت به کسب وکار حمایت از واحدهای صنعتی و مساعدت در گسترش نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها منحصرا در زمینه چاپ تصویر پروانه صنعتی2- تصویر فاکتور خرید3-تصویر بارنامه حمل و قبض انبار گمرک4-کاتالوگ 5- پکینگ لیست 6- تعهد نامه محضری 7- تاییدیه دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 8- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 2روز 3بار
4 معافیت گمرکی ماشین آلات خدمت به کسب وکار حمایت از واحدهای صنعتی و مساعدت در گسترش نوسازی و توسعه فعالیتهای آنه تصویر پروانه صنعتی 2- تصویر فاکتور خرید3-تصویر بارنامه حمل و قبض انبار گمرک جمهوری اسلامی ایران4-کاتالوگ 5-پکینگ لیست6-تعهد محضری طبق فرم مربوطه 7- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 2روز حداقل3 بار
5 اصلاح پروانه بهره برداری خدمت به کسب وکار اصلاح ظرفیت تولید/کاربری مندرج در پروانه نجام استعلامات مربوطه، اخذ جواز توسعه(در صورت اصلاح پروانه به استناد طرح قبلی)،تصویر پروانه و نامه ارسال پروانه قبلی- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 10روز 3بار

50000

ریال

6 تمدید پروانه طراحی و مونتاژ خدمت به کسب وکار تمدید پروانه طراحی و مونتاژ پروانه قبلی صادر شده

14

روز پس از تکمیل پرونده

حداقل 3بار

100000 ریال بابت صدور

50000 ریال بابت تمدی
7 تغییر نام مالکیت خدمت به کسب وکار تغییر نام مندرج در مجوز فعالیت سند صلح تنظیم شده در دفترخانه(درصورتیکه تغییر مالکیت مدنظر باشد)2-تصویر روزنامه رسمی(درصورتیکه صرفا در روزنامه رسمی مطرح باشد)3-گواهی حصر وراثت (در صورتیکه تغییر نام به ورثه مدنظر باشد)4-تاییدیه واحد حقوقی5- اصل پروانه و نامه ارسال پروانه قبلی 6- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 15روزه 3بار

100000

ریال

8 تولید و صادرات مشتقات نفتی خدمت به کسب وکار واحدهای صنعتی که از این سازمان پروانه بهره صنعتی دارند ، جهت درج اطلاعات در پروانه می بایست در خواست ایشان در کارگروه استانی زیر مجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گیرد مدارک استمرار فعالیت (فیش آب و برق و گاز)2- ارائه تاییدیه های استعلام 3- سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین 4-اصل نامه ارسال پروانه قبلی 5- اصل پروانه قبلی 6- چنانچه واحد دارای جواز تاسیس یا توسعه باشد ارائه پیشرفت فیزیکی یا پایان کار 7- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش حداقل 3 با
9 جواز توسعه خدمت به کسب وکار صدور جواز توسعه جهت واحدها ی دارای پروانه بهره برداری انجام استعلام مربوطه- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش

10

روز

حداقل 3بار یال50000، 310خزانه
10 سوخت تقطیری خدمت به کسب وکار فرآورده های مشابه گازوئیل است که از تقطیر روغن موتور سوخته (جمع آوری شده از تعویض روغنها (تایید پرداخت مالیات- بارنامه حمل روغن کارکرده از مبدا تا محل تولیدی) (تایید اداره حمل ونقل و پایانه های استان) فاکتور خرید کلیه اد یتوها فاکتور خرید اسید و خاک رنگبر فاکتور فروش داخلی روغن تصفیه دوم اظهار نامه صادراتی روغن تصفیه دوم بارنامه حمل روغن - ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 3بار
11 تایید سهمیه سوخت مصرفی خدمت به کسب وکار تایید سهمیه کلیه فرآورده های نفتی که دولت آن را کمتر از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه به بهره برداران واگذار می کند ، مانند: نفت سفید نفت گاز نفت کوره گاز مایع) برای واحدهای صنعتی شماره درخواست 2-کپی پروانه3-آخرین تصویر حواله سوخت دریافتی 4- آمار تولید ثبت شده در سامانه آمار صنعت 5- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 3روز
12 صدور طراحی و مونتاژ آسانسور خدمت به کسب وکار صدور پروانه های طراحی و مونتاژ آسانسور تکمیل پرسشنامه- تعهد نامه کتبی مبنی بر قبول و رعایت استانداردهای تعیین شده- ارائه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی کشور- معرفی مکان شرکت و امکانات موجود- ارائه بیمه نامه- ارائه مدارک و سوابق مربوط به پرسنل فنی 14روزپس از تکمیل مدارک حداقل 3 بار

100000 ریال بابت صدور

50000 ریال بابت تمدید،310 خزانه
13 صدور پروانه بهره برداری خدمت به کسب وکار صدور پروانه بهر ه برداری جهت واحد های صنعتی ا-فتوکپی سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی در شهرکها به نام متقاضی صدور پروانه 2- گواهی تمدید اعتبار جواز تاسیس 3- تصویر جواز 4- پیشرفت فیزیکی یا پایان کار 5- تاییدیه های استعلامات 6- اصل پروانه صنعت قبلی (کارت شناسایی / گواهی فعالیت صنعتی) 7اصل نامه ارسال پروانه قبلی 8- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش 10روز حداقل 3 بار ریال100000
14 مجوز واردات ماده 42 خدمت به کسب وکار موضوع ماده 42: واردات ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با طول عمر بالای 5 سال -پیش فاکتور خرید 2- تعهد نامه محضری 3- کاتالوگ 4- تکمیل فرم صورتجلسه کارگروه استانی بررسی واردات اقلام5-ارائه درخواست به دبیر خانه جهت تشکیل کمیته استانی 6- ارائه گواهی بازسازی ماشین آلاتی که قدمت ساخت آنها بیش از 5 سال می باشد توسط صادر کننده پیش فاکتور.7- ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش حداقل 3 بار
15

مجوز واردات ماده 42

( مستعمل

خدمت به کسب وکار فراهم نمودن زمینه ورود ماشین آلات مستعمل با کارایی مطلوب و همچنین واردات ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با طول عمر بالای 5 سال 1- پیش فاکتور 2- تعهد نامه محضری 3- کاتالوگ 4 تکمیل فرم صورتجلسه کارگروه استانی بررسی واردات اقلام 5 ارائه درخواست به دبیرخانه جهت تشکیل کمیته استانی 6- ارائه گواهی بازسازی ماشین آلاتی که قدمت ساخت آنها بیش از 5 سال می باشد توسط صادر کننده پیش فاکتوئر. 7 ارائه تاییدیه 2 در هزار فروش یک هفته حداقل 3 بار

قوانین مربوط به خدمات صنعتی

ساعت ارائه خدمات:8صبح الی 16

درزمان شیوع کرونا 7/30 صبح الی 14/30

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.8735106786092
Query time: 1.135618686676