X
شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶ ۸۵۴
طبقه بندی: ماموریت سازمانی
چچ

ماموریت سازمانی

ماموریت سازمانی

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران با توجه به جایگاه تاثیر گذاری که در عرصه صنعت، معدن وتجارت کشور دارد ، مسئولیت های ویژه ای را نیز در توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود بر عهده دارد.

این سازمان به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات قابل ارائه به مشتریان ، استفاده از دانش، مهارت وتخصص کارشناسان وجلب همکاری آنان در نظام مدیریتی سازمان، اهتمام درحفظ حقوق ومنافع مردم با اعمال کنترل ونظارت های قانونی ولازم بر معقوله های تولید، توزیع معدن و قیمت کالاوخدمات، ارتقاء توان تولید بنگاههای صنعتی ومعدنی ، اجرای اثر بخش قوانین و الزامات قانونی ازطریق ساده سازی وشفاف سازی فرآیندهای اجرایی سازمان، بکارگیری شیوه های نوین و نوآوری درارائه خدمات در کلیه بخشها از طریق بهره گیری از تکنولوژی ارتباطات واطلاعات به حداقل رساندن حضور فیزیکی ارباب رجوعان وظایفی را برعهده داشته که گاه با مشارکت بخش خصوصی و گاه به صورت مستقل توسط این سازمان صورت می پذیرد که در ذیل شمه ای از این وظایف و مسئولیت ها را می توان نام برد:

-صدور مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی ، که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی(، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.

برنامه ریزی ، هدایت، و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و شهرکهای صنعتی براساس راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی

تنظیم و توسعه روابط تجاری ، صنعتی و معدنی و تهیه تفاهم و موافقت نامه های مرتبط ، انعقاد و اجرای قراردادها با کشورها در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط.

-مدیریت رویدادهای تجاری ، صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و فناوری. برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن ، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته

برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی ، معدنی و بازسازی ، نوسازی و گسترش فعالیت آنها.

- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد ، توسعه مجتمع ها و شهرک های صنفی ، صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط -ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی، صنعتی ومعدنی، شبکه ها و خوشه ها مرتبط با بخشهای صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز های تاسیس و فعالیت آنها. برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی ، بهره وری ، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش های صنعت،معدن و تجارت

حمایت از توسعه و تقویت نام ها وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار و اکتشافات و نوآوری ها.

-مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی.

برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا

سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت بهبود نظام تولید، تامین و توزیع ، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات ، توسعه رقابت

ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار

. -حمایت از توسعه آموزش و پژوهش، "تحقیق و توسعه(R&D)، ترویج و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات وهدایت و بهره گیری ازتوانمندی های مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت

. همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش های صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش، توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش های مذکور

. سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فراوری معدنی با بکارگیری علوم، فنون و فناوریهای پیشرفته لازم به ذکر است درک وتداوم اجرای این نظام مدیریتی به عنوان یکی از اولویتها و وظایف سازمانی بوده که کلیه کارکنان درحیطه کاری خود موظف به اجرا و انجام آنها می باشند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.0143280029297
Query time: 1.3276160558065