X
چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۵۳ ۵۵۶
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ

برگزاری دوره آموزشی ( طراحی و توسعه)

این سازمان درنظر دارد درراستای حمایت وتوانمندسازی واحدهای صنعتی دوره آموزشی طراحی و توسعه را برگزارنماید.

باتوجه به تفاهم نامه منعقده باشرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران به اطلاع مدیران وکارشناسان واحدهای صنعتی ،مهندسی وپژوهشی میرساند : این سازمان درنظردارد دوره آموزشی "طراحی وتوسعه" راجهت آشنایی باطراحی و نقش آن درتوسعه محصولات، بازتعریف صورت مساله ها درسطح صنایع، تبیین کاربرد طراحی، تعیین نقش طراحی برای حل صورت مساله های بازتعریف شده وارزیابی نیاز واحدهای صنعتی شرکت کننده ، درتاریخ 22/9/1396 درمحل ساختمان معاونت فناوری وزارت متبوع برگزارنماید.

لذامتقاضیان می توانند جهت ثبت نام فرم پیوست را تکمیل وبه همراه معرفی نامه به شماره 83211553 ارسال وطی تماس باشماره مذکورثبت نام خودرا قطعی نمایند.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.0224866867065
Query time: 3.2304717699687