X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ۲۱۰۸۷
طبقه بندی: معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت
چچ

معرفی مدیران معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

MicrosoftInternetExplorer4

معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
یحیی کیخا معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 83211912
محمد جعفر نیا رئیس اداره اصناف و تشکلها 83211821
هوشنگ رضایی ثمرین رئیس اداره بازرگانی خارجی 83211101
ابراهیم دهستانی رئیس اداره بازرگانی دخلی 83211800
زهرا کمانی رئیس اداره فرش 83211310

.

.

MicrosoftInternetExplorer4

MicrosoftInternetExplorer4
.
MicrosoftInternetExplorer4

.
.

MicrosoftInternetExplorer4

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.5773032506307
Query time: 2.7732801437378