جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان تهران(آزمایشی)

استان تهران
   
 
  • مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل

   فراخوان؛

   مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل

    مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات حمل و نقل بازرسی سازمان ( درون شهری و برون شهری ) مربوط به کلیه ساختمان ها و ستاد های خود را به تعداد 130 دستگاه خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

    

    کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ13/07/1396 می باشد.

   -1 نام مناقصه گزار: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

   -2 موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل بازرسی ( درون شهری و برون شهری ) در کلیه ساختمان ها و ستاد ها

   3- زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه مذکور: از روز چهارشنبه مورخ12/07/1396

   4- آخرین مهلت ارائه  پیشنهاد ها در سامانه مذکور: ساعت19 روزشنبه مورخ 29/07/1396

   5-زمان انجام مناقصه:  راس ساعت    10 صبح روزیکشنبه مورخ30/07/ 1396  در کمیسیون مناقصه .

   6- محل برگزاری کمیسیون: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طبقه 10سالن جلسات  به نشانی تهران-ضلع شمالغربی میدان ولیعصر (عج)-جنب بازارچه اهداء -کوچه ارژنگ پلاک 1 کدپستی 1415814888

   7- تضمین شرکت در مناقصه (806/844/737ریال) به حروف هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و شصتریال به صورت فیش نقدی، ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت الکترونیکیمی باشد.

   ·         لازم به ذکر است به پیشنهاد ات ارسالی خارج از سامانه فوق الذکر ، فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناخوانا، و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر در بند4آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس : تهران ضلع شمالغربی میدان ولیعصر (عج)-جنب بازارچه اهداء-کوچه ارژنگ پلاک1 -تلفن 83211948-83210000

   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :27313131- دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768 

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 4,333,208
تعداد بازدید امروز : 440
آخرین به روزرسانی : 18:34  1397/04/28
Page created in 5.8341658115387 seconds.
memoryUsage : 46990Kb