جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان تهران

استان تهران
   
 
  • مدیران سازمان

   مدیران سازمان

   معاونت توسعه مدیریت و منابع

   نام : تیمور

   نام خانوادگی: پور حیدری

   شماره تماس:83212111

   رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی

   نام:سید حمید رضا

   نام خانوادگی:موسوی مجد

   شماره تماس:83212133

   رئیس اداره امور مالی

   نام : مهدی

   نام خانوادگی : مهندس

   شماره تماس:83212020

   ذیحساب

   نام:

   نام خانوادگی:حاذق شنوا

   شماره تماس:83212001

   رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

   نام : محمد علی

   نام خانوادگی : قدرتی

   شماره تماس:83211588

   مسئول IT

   نام : سید رضا

   نام خانوادگی: مرتضوی

   شماره تماس:83211500

   مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   نام : احمد

   نام خانوادگی: ملک محمدی

   شماره تماس:83211524

   مسئول واحد آموزش

   نام : حسن

   نام خانوادگی: داوودی

   شماره تماس:83211513

   مسئول کار گزینی

   نام : لعیا

   نام خانوادگی : سعیدی

   شماره تماس:83212133

   دبیر شورای انجمن های ورزشی

   نام : ذبیح اله

   نام خانوادگی : یعقوبی

   شماره تماس:83211732

   مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران

   نام : بلال

   نام خانوادگی : خلیلی

   شماره تماس:83211902

   مسئول میز خدمت

   نام : علی

   نام خانواگی: درویشی

   شماره تماس:83211015

   سرپرست واحد خدمات عمومی

   نام:

   نام خانوادگی:

   شماره تماس:83212222-83218888

   سرپرست جمعدار اموال

   نام:لیلا

   نام خانوادگی:دری نژاد

   شماره تماس:83212041

   سرپرست واحد نقلیه

   نام : داریوش

   نام خانوادگی : امامی

   شماره تماس: 83211005-83211006

   ................................................................................................................................................................................

   سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

   نام : مجتبی

   نام خانوادگی : شیرقاضی

   شماره تماس:83211912

   رئیس اداره اصناف و تشکلها

   نام : محمد

   نام خانوادگی: جعفر نیا

   شماره تماس :83211821

   رئیس اداره بازرگانی خارجی

   نام : هوشنگ

   نام خانوادگی: رضایی ثمرین

   شماره تماس: 83211101

   رئیس اداره بازرگانی داخلی

   نام : ابراهیم

   نام خانوادگی: دهستانی

   شماره تماس:83211800

   رئیس اداره فرش

   نام: زهرا

   نام خانوادگی: کمانی

   شماره تماس:83211310

   مسئول واحد بازاریابی و توسعه صادرات

   نام: مهین

   نام خانوادگی : امیدی اسلامی

   شماره تماس:83211125

   .

   ........................................................................................................................................................................................

   معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

   نام: محمد رسول

   نام خانوادگی: محمدیان

   شماره تماس :83211711

   رئیس اداره برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

   نام: رقیه

   نام خانوادگی: قبادی

   شماره تماس:83211129

   رئیس اداره طرح ها و سرمایه گذاری

   نام : رضا

   نام خانوادگی: سعیدی

   شماره تماس:83211721

   .

   .

   .......................................................................................................................................................................................

   معاون امور صنایع

   نام: سیدمحمد مسیح

   نام خانوادگی: حبیبی

   شماره تماس:83211611-83211613

   رئ

   رئیس اداره امور صنایع غیر فلزی

   نام:عبدالرسول

   نام خانوادگی:سجادی آغوزین

   شماره تماس: 83211633

   رئیس اداره امور صنایع فلزی

   نام: حمید رضا

   نام خانوادگی:پور سعید

   شماره تماس:83211612

   .

   ...............................................................................................................................................................................

   معاون امور معادن و صنایع معدنی

   نام : علی

   نام خانوادگی: عبدی

   شماره تماس:83211469

   رئیس اداره امور صنایع معدنی

   نام : سید مهدی

   نام خانوادگی: میرخانی

   شماره تماس:

   رئیس اداره امور معادن

   نام :مهدی

   نام خانوادگی: میرمحمدی

   شماره تماس:83211433

   .

   ...................................................................................................................................................................................

   مشاور رئیس سازمان و مسئول پیگیری ویژه حوزه ریاست

   نام: فروغ

   نام خانوادگی: اسماعیلی

   شماره تماس:83212212-83212211

   سرپرست حراست

   نام : یحیی

   نام خانوادگی : کیخا

   شماره تماس : 83212001

   رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری

   نام : نوشین

   نام خانودگی: حسینی

   شماره تماس: 83211556

   رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام: احمد

   نام خانوادگی: رضا زاده

   شماره تماس:83212242

   مسئول امور حقوقی و قراردادها

   نام : ولی اله

   نام خانوادگی: جعفری

   شماره تماس:83211948-83211947

   مسئول روابط عمومی

   نام : داود

   نام خانوادگی: صفار

   شماره تماس:83211941

   مسئول امور بانوان سازمان

   نام: مهدیه

   نام خانوادگی: دهش

   شماره تماس:83211652

   .

   .................................................................................................................................................................................

   معاون نظارت و بازرسی

   نام: مجتبی

   نام خانوادگی : شیر قاضی

   شماره :83211312

   مسئول حوزه نظارت و بازرسی بر کالا و کشف کالای قاچاق

   نام:حسین

   نام خانوادگی: عطایی پور

   شماره تماس:83211256

   مسئول واحد بازرسی و نظارت

   نام: فتحعلی

   نام خانوادگی: رحیمی معاف

   شماره تماس: 83211330

   .

   .. ...............................................................................................................................................................................

   بازرسان ویژه سازمان
   سید رضا مرتضوی
   سید رضا سعیدی
   محمد رضا عباسی

   .

   بازرسان ویژه طرح تکریم
   صدیقه وصل
   زهرا بی زوال
   فرحناز ختنبر
   محمد صفری
   داود صفار
   اکبر معینی
   سید رضا مرتضوی

مجموع بازدیدها : 6,026,212
تعداد بازدید امروز : 1,682
آخرین به روزرسانی : 12:00  1398/03/26