جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان تهران

استان تهران
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   نام: فروغ

   نام خانوادگی: اسماعیلی

   شماره تماس:83212211-83212212

   سرپرست حراست

   نام:یحیی

   نام خانوادگی: کیخا

   شماره تماس:83212001

   رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری

   نام :نوشین

   نام خانوادگی: حسینی

   شماره تماس:83211556

   رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام : احمد

   نام خانوادگی: رضا زاده

   شماره تماس:83212242

   مسئول امور حقوقی و قراردادها

   نام : ولی اله

   نام خانوادگی: جعفری

   شماره تماس:83211948-83211947

   مسئول روابط عمومی

   نام : داود

   نام خانوادگی: صفار

   شماره تماس:83211941

   مشاور امور بانوان سازمان

   نام : مهدیه

   نام خانوادگی: دهش

   شماره تماس:83211652

مجموع بازدیدها : 5,950,890
تعداد بازدید امروز : 4,275
آخرین به روزرسانی : 12:48  1398/02/31