جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان تهران

استان تهران
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   نام: سید امیر عباس

   نام خانوادگی: رضوی

   شماره تماس:83212211-83212212

   سرپرست حراست

   نام:یحیی

   نام خانوادگی: کیخا

   شماره تماس:83212001

   رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری

   نام :نوشین

   نام خانوادگی: حسینی

   شماره تماس:83211556

   رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام : احمد

   نام خانوادگی: رضا زاده

   شماره تماس:83212242

   مسئول امور حقوقی و قراردادها

   نام : ولی اله

   نام خانوادگی: جعفری

   شماره تماس:83211948-83211947

   مسئول روابط عمومی

   نام : داود

   نام خانوادگی: صفار

   شماره تماس:83211941

   مشاور امور بانوان سازمان

   نام : مهدیه

   نام خانوادگی: دهش

   شماره تماس:83211652

مجموع بازدیدها : 5,488,888
تعداد بازدید امروز : 1,250
آخرین به روزرسانی : 21:19  1397/11/27