جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان تهران

استان تهران
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   مشاور رئیس سازمان و مسئول پیگیری ویژه حوزه ریاست

   نام: فروغ

   نام خانوادگی: اسماعیلی

   شماره تماس: 83212212

   .

   سرپرست حراست

   نام: یحیی

   نام خانوادگی: کیخا

   شماره تماس:83212001

   .

   رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری

   نام: نوشین

   نام خانوادگی: حسینی

   شماره تماس: 83211556

   .

   رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

   نام : احمد

   نام خانوادگی : رضا زاده

   شماره تماس: 83212225

   .

   مسئول امور حقوقی و قراردادها

   نام : ولی اله

   نام خانوادگی: جعفری

   شماره تماس:83211947

   .

   مسئول روابط عمومی

   نام : داود

   نام خانوادگی : صفار

   شماره تماس: 83211941

   .

   مشاور امور بانوان و خانواده

   نام: مهدیه

   نام خانوادگی : دهش

   شماره تماس:83211652

مجموع بازدیدها : 5,950,839
تعداد بازدید امروز : 4,224
آخرین به روزرسانی : 12:48  1398/02/31